Saga Detroit

Oto moje warunki:

Populacja wampirów nie zostanie zwiększona o żadne nowe potomstwo. Nie dotyczy to oczywiście potomstwa dotychczas okazanego. Pod karą płonącego miecza i śmierci dla potomstwa.

Wampiry przyjezdne nie wjadą razem ze swoim potomstwem. Karą za złamanie będzie śmierć.

Wampiry osiadłe nie sprowadzą swoich potomków. Złamanie zakazu pod karą płonącego miecza i śmierci dla potomstwa.

W wyjątkowych wypadkach Rada Harpii może zezwolić na czasowy pobyt potomstwa przybyłego.

Kwestia domen… to już musicie obgadać z pozostałymi. Mało mnie to obchodzi….

Jeżeli się zgadzacie. Otrzymacie moje poparcie.

John M.

Comments

BringMeThatHorizon BringMeThatHorizon

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.