Zasady atutów

Gwoli przypomnienia jak rozliczamy atuty.
Każda kropka generuje określoną liczbę wyznawców, stronników w określonej strefie wpływów. np: dla majątku będą to właściciele firm, księgowi, menadżerowie ale także szefowie gangów, którzy płacą haracz, bądź dostarczają finanse ze swojej działalności itp…
Raz wydane punkty doświadczenia nie są oczywiście tracone. Śmierć NPC nie pozbawia nikogo ciężko zarobionych PD. Pojawia się nowy NPC, bądź dobroduszny i sadystyczny (jak mówią niektórzy) MG “odda” PD do wydania na coś innego. Zaiste. Potęga wampirów to ich sieć wpływów…
Wyjątek stanowią atuty Statusu wśród Rodziny i Kręgach. Te są rozliczane fabularnie…
Istoty magiczne ZAWSZE zabierają 1 CAŁĄ kropkę. ZAWSZE

Kropka:
O (1*1)1 = 2 NPC
OO (2*2)
2 (plus poprzednie) = 8 NPC
OOO (3*3)3 (plus poprzednie) = 20 NPC
OOOO (4*4)
4 (plus poprzednie) = 40 NPC
OOOOO (5*5)+5 (plus poprzednie) = 70 NPC

Zasady atutów

Saga Detroit BringMeThatHorizon BringMeThatHorizon