Tag: Rzeźba

Results

  • Malarstwo i rzeźba

    *George Morland - Blind Man's Buff* c. 1788 olej na płótnie; wymiary: rama: 86.2 x 106.1 x 8.3 cm Płótno 69.8 x 90.2 cm *Henry Ossawa Tanner, Resurrection of Lazarus, 1896* *Juan de Flandes - Salome z głową Jana Chrzciciela, 1496* * …