Ravenna

Description:
– (Pomiot Baala – Ventrue)

Siostra Xawiera Devroux, zniszczona w trakcie wydarzeń w Succubie przez Dawida Corteza z klanu Mekhet. Została również przez niego zdemaskowana jako „diabolistka”.

Bio:

Ravenna

Saga Detroit BringMeThatHorizon BringMeThatHorizon